S/T (domingo)

 

Domingo. Ou non ter nada que facer. Ocuparse en accións que eviten afrontar a realidade. Un extravío que sume en estados perceptivos alterados, en ausencias momentáneas. Un estrañamento respecto ao entorno, no que a mirada descubre o poético do ordinario. Compartir un tempo real, o tempo cotiá. Pararse. Aburrirse. Resistir.

 

        creación  áIntemperie

        dirección e interpretación  María Roja e Fran Martínez

        manipulación sonora  Berio Molina

        espacio lumínico  Ángel Sousa

        fotografía  Vitu Suárez

        estreno  Teatro Ensalle - Vigo / junio de 2011